Περιγραφική Στατιστική

Η περιγραφική στατιστική συνίσταται στη σωστή και ολοκληρωμένη παρουσίαση των δεδομένων που έχουμε συλλέξει από ένα δείγμα.
Οι φοιτητές μαθαίνουν να υπολογίζουν μέτρα θέσης και διασποράς, για ομαδοποιημένα και αταξινόμητα δεδομένα, να συγκρίνουν την ομοιογένεια δειγμάτων και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαγραμμάτων, όπως το ιστόγραμμα, το θηκόγραμμα, το διάγραμμα πίτας (pie chart), κ.α.
βαθμός δυσκολίας 2/5

Επικοινωνία

Για μαθήματα, εργασίες, ή για να σας λύσουμε απλώς κάποιες απορίες πάνω στην ύλη, μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο 6986757839
ή να μας στείλετε mail στο