Εκτιμητική

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές μαθαίνουν πώς χρησιμοποιούνται οι στατιστικές συναρτήσεις που διδάχθηκαν στο μάθημα των δειγματικών κατανομών είτε για την κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης, είτε για τον έλεγχο υποθέσεων που αφορούν άγνωστες παραμέτρους του πληθυσμού. Διδάσκονται πώς να διατυπώνουν τη μηδενική και την εναλλακτική υπόθεση, να εντοπίζουν την κρίσιμη περιοχή του ελέγχου και το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας (P-value), τη σημασία των σφαλμάτων τύπου Ι & ΙΙ, την ισχύ του ελέγχου καθώς και τον υπολογισμό του κατάλληλου μεγέθους δείγματος.
βαθμός δυσκολίας 5/5

Επικοινωνία

Για μαθήματα, εργασίες, ή για να σας λύσουμε απλώς κάποιες απορίες πάνω στην ύλη, μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο 6986757839
ή να μας στείλετε mail στο infotester@biostat.gr