Δειγματικές κατανομές

Το κεφάλαιο των δειγματικών κατανομών αποτελεί εισαγωγή στην ευρύτερη ενότητα της εκτιμητικής. Οι φοιτητές μαθαίνουν για τις εκτιμήτριες συναρτήσεις (ή, πιο απλά, εκτιμητές) που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση -βάσει ενός δείγματος- άγνωστων πληθυσμιακών παραμέτρων (όπως η μέση τιμή και η διασπορά ενός πληθυσμού). Διδάσκονται ότι οι εκτιμητές αυτοί είναι και οι ίδιοι τυχαίες μεταβλητές και κατασκευάζουν στατιστικές συναρτήσεις (σ.σ.) οι οποίες εμπεριέχουν αυτούς τους εκτιμητές και ακολουθούν κάποια γνωστή κατανομή. Συνέπεια αυτής της διαδικασίας είναι το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, πάνω στο οποίο βασίζεται το υπόλοιπο μέρος της εκτιμητικής.
βαθμός δυσκολίας 4/5

Επικοινωνία

Για μαθήματα, εργασίες, ή για να σας λύσουμε απλώς κάποιες απορίες πάνω στην ύλη, μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο 6986757839
ή να μας στείλετε mail στο