Πιθανότητες

Στη θεωρία πιθανοτήτων οι φοιτητές εισάγονται στις έννοιες του δειγματικού χώρου, του ενδεχομένου και τις πιθανότητας. Μαθαίνουν να αναπαριστούν τα ενδεχόμενα ως σύνολα με τη χρήση διαγραμμάτων Venn, να κατασκευάζουν πιο σύνθετα ενδεχόμενα με πράξεις συνόλων (ενώσεις και τομές συνόλων) και να υπολογίζουν τις πιθανότητες αυτών. Θα διδαχθούν τις έννοιες της δεσμευμένης πιθανότητας, των ανεξάρτητων ενδεχομένων, της διαμέρισης του δειγματικού χώρου σε ασυμβίβαστα ενδεχόμενα, την πολλαπλασιαστική αρχή και το Θεώρημα Bayes.
βαθμός δυσκολίας 3/5

Επικοινωνία