Επιπολασμός

Οι φοιτητές διδάσκονται τον τρόπο υπολογισμού του επιπολασμού, του σχετικού κινδύνου και του λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds).
βαθμός δυσκολίας 1/5

Επικοινωνία